KREMNICKÁ SLÁVNOSŤ VÍNA 2024

KREMNICKÁ SLÁVNOSŤ VÍNA 2024

KEDY A KDE

Dňa 16.novembra 2024, presne v deň 696. výročia založenia mesta Kremnica kráľom Karolom Robertom z Anjou, pre vás po piatykrát otvoríme gotické pivnice, ale aj mázhausy v domoch na Štefánikovom  (Hlavnom) námestí. 

Prvé štyri ročníky hodnotíte ako úspešné nielen vy, návštevníci, ale rovnako aj vinári. Podľa vašich slov  ste tu našli príjemnú atmosféru a nezameniteľný genius loci a to nás zaväzuje pokračovať v organizovaní festivalu. Šírenie korona vírusu a opatrenia na jeho zamedzenie nám znemožnili podujatie v rokoch 2020 a 2021 zorganizovať. Plánovaný ročník 2022 sme boli nútení na poslednú chvíľu zrušiť po tom, čo sme prišli o možnosť využiť pivnice pod Farou a pod Františkánskym kláštorom. Nedokázali sme narýchlo zmeniť koncepciu tak, aby sme pre vás zabezpečili adekvátny komfort a preto prišlo radšej rozhodnutie podujatie neorganizovať. Zmena koncepcie spočíva najmä vo využití okrem pivníc aj mázhausov gotických domov, kde sa historicky víno čapovalo. Súčasťou akcie bude aj Barbakan ako jedna zo zastávok na ceste ochutnávania vínneho moku...

Festival otvorí historické brány o 13:00hod a bude trvať do 20:00hod.

Počet vinárov sa oproti minulým ročníkom nezmení. 25 vinárov z rôznych kútov Slovenska , ale aj z Nemecka, Česka, Rakúska, Portugalska či Talianska sa predstaví v 17 pivniciach a mázhausoch. Spolu budete môcť ochutnať viac než 200 rôznych vín.

Každým ročníkom sme pre váš veľký záujem zvyšovali aj počet vstupeniek. V tomto roku to bude 999 vstupeniek.

Ako vstupenka na podujatie slúži vínny pas, pohár, taška a náramok, všetko s logom KSV2024.

V predpredaji je 999 vstupeniek.

Cena vstupenky v predpredaji je 35. V cene je zahrnutá taška na krk s pohárom s logom akcie, vínny pas s popisom vinárstiev a charakteristikami vzoriek vín a  Ringbürgerove toliare v celkovej hodnote 15€. Ceny degustačných vzoriek budú 1,2 alebo 3 toliare podľa hodnoty vína. V prípade, že sa vám toliare počas akcie minú, ďalšie si budete môcť dokúpiť v Informačnom centre, alebo u označených predajcov priamo v pivniciach. Už tradične máme pre vás pripravené malé sladké prekvapenie, teda Atkáryho kremnický krumpel, ktorý si vyzdvihnete spolu s vínnym pasom v Informačnom centre v deň podujatia.

SPRIEVODNÉ AKCIE

Každý rok sa vám snažíme predstaviť Kremničanov a milovníkov Kremnice, ktorí šíria dobré meno nášho mesta vo svete. V minulosti to boli osobnosti ako husľový virtuóz Peter Michalica, filatelista Patrik Feben, fotografi Miloš Lacko a Ivan Čillík, alebo aj  riaditeľ Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické Gagy Roman Vykysalý. Tohtoročný festival bude venovaný a zároveň ho aj otvorí historik Múzea mincí a medailí, kremnický lokalpatriot Daniel Haas Kianička.

Počas akcie sa tradične  o dobrú náladu v pivniciach postará miestna ľudová hudba Majerovci.

Neodmysliteľnou súčasťou slávnosti vína sú aj gastrošpeciality nielen od farmárov, opäť  priamo v pivniciach pri vinároch. Špeciálne menu si pre vás pripravia aj  reštaurácie na námestí.

Po zatvorení pivníc o 20:00hod si dáme malú pauzu na presun do Kina Akropola a od 21:00hod.nás potešia koncety The Doors , John Lennon a iné.. Vstup na túto sprievodnú akciu bude len pre účastníkov Kremnickej slávnosti vína 2024!

Kto by sa chcel ale ďalej zabávať na ľudovú nôtu, môže sa presunúť do reštaurácie Bergmann a pokračovať s ľudovou hudbou Majerovci.

 

Vinárov, pivnice, mázhausy ale aj gastrošpecialistov Vám budeme priebežne predstavovať na našej FB stránke facebook.com/ringburger.

 

 ...a opäť trošku z histórie

Spojenie predaja vína s banským a minciarskym podnikaním už od 14. storočia nebola náhoda. Bohatí majitelia baní a lesov s radosťou investovali zarobený kapitál do pre nich zaujímavej komodity – vína. Stredoveké domy na námestí boli tomuto účelu dokonale prispôsobené. Pôsobivé pivnice slúžili na skladovanie vína dovezeného z južných oblastí, keďže v tejto oblasti dopestovať vinič nebolo možné. V mázhausoch domov zase víno čapovali. O tom, že Kremničania víno zbožňovali svedčí aj fakt zo 16. storočia, kedy z 34 domov na námestí bolo až 27 výčapov vína. RINGBÜRGER, s.r.o.  už niekoľko rokov nadväzuje na tradíciu obchodovania s vínom v Kremnici. Kremnická slávnosť vína nie je výnimkou. Má za cieľ vrátiť gotickým pivniciam ich slávu a to v deň výročia založenia slávneho banského a minciarskeho mesta Kremnica. 17. november má pre Kremnicu špeciálny význam, práve v tento deň kráľ Karol Róbert z Anjou udelil osade Cremnychbana privilégiá a povýšil ju na slobodné hlavné banské a minciarske mesto...

Tešíme sa opäť po roku na stretnutie s vami a veríme, že jedinečnú atmosféru jesennej Kremnice a kvalitného vína  si  naplno spolu užijeme.

 

Martin Varhaňovský